FILS COSTURA AGULLES DE COSIR AGULLES DE CAP ESPATLLERES ELASTICS CINTES METRIQUES i METROS REGLES i ESCAIRES CINTES/BETES/GALÓ TISSORES IMPERDIBLES GUIXOS DIDALS EMBASTAR MANIQUINS LUPES NANSES BOLSO TANQUES MONEDERO